Stotterconnect

Stotterconnect is ontstaan uit een samenwerking tussen 3 gespecialiseerde stotterpraktijken. Marlies Tonnis van Stottercentrum Noord, Joeri van Ormondt van De Stotterpraktijk en Femke de Smit van Logopediepraktijk Tilburg hebben de handen ineen geslagen om samen sterker te staan in het bieden van kwalitatief goede zorg bij stotteren vanuit de eerstelijns praktijk.

Stottertherapie

Onze missie is het versterken van stottertherapie in de eerstelijns praktijk. We richten ons hierbij op twee pijlers. De eerste pijler is het verspreiden van juiste informatie over stotteren en stottertherapie en het doorgeven van onze kennis en ervaring aan collega-logopedisten die stottertherapie geven en zich hierin verder willen ontwikkelen. De tweede pijler is het innoveren van het zorgaanbod binnen de stottertherapie, zodat dit toekomstbestendig is. Onze visie is dat iedere persoon die stottert, of hij/zij nou jong of oud is, de beste zorg krijgt op het moment dat er een hulpvraag komt die samenhangt met het stotteren. Hierbij werken we bij jonge kinderen samen met ouders om de kans op herstel zoveel mogelijk te vergroten. Bij kinderen ouder dan 6 jaar, jongeren en volwassenen blijft het stotteren vaak een onderdeel van het spreken. Daarom werken we samen met alle betrokkenen om het spreken met stotteren geen belemmering te laten zijn in iemands leven. Om goede therapie te kunnen geven moet de therapeut in eerste instantie natuurlijk ruime kennis hebben over diverse therapiemogelijkheden. Verder is het van belang dat de therapeut empathisch en geduldig is en zelf geen (emotionele) reactie heeft bij het luisteren naar spreken met stottermomenten. Daarnaast moet er tijdens het therapietraject een gelijkwaardige samenwerking zijn tussen de therapeut en de cliĆ«nt  (en diens omgeving), waarbij de wensen en mogelijkheden van de persoon die stottert het uitgangspunt vormen voor de invulling van de therapie.

Opleidingstraject Stotterconnect

Om uniformiteit en impact van de (individuele) stottertherapie te vergroten hebben wij een opleidingstraject ontwikkeld. Eerst hebben we dit tweemaal intern gedraaid en na enthousiaste reacties willen we het ook extern openstellen. Het gehele traject zal online plaatsvinden, verspreid over een periode van 9 maanden. De bijeenkomstenduren 2 tot 3,5 uur, afhankelijk van het onderwerp. Ze vinden overdag plaats en zullen ver vooruit gepland worden. De werkvormen zijn afwisselend en de voorbereiding die voor elke bijeenkomst wordt gevraagd is een beperkte tijdsinvestering.  De modules:

  1. Algemene basiskennis en -begrippen
  2. Jonge kinderen die stotteren (leeftijd tot 6 jaar)
  3. Oudere kinderen die stotteren (7-15 jaar)
  4. Jongeren en volwassenen die stotteren (>15 jaar)

Je kunt je opgeven voor het gehele traject of voor specifieke modules. Hierdoor kan het traject worden aangepast aan jouw specifieke werksituatie. Voor modules 2, 3 en 4 is module 1 een instapeis. Elke module bestaat uit 2 of 3 bijeenkomsten. Tijdens het traject is er ruimte voor inbreng van eigen vragen.

Meer informatie en data volgen nog. Je kan alvast aangeven dat je interesse hebt (geheel vrijblijvend), we houden je dan op de hoogte. Ook heb je dan voorrang als je je daadwerkelijk in wil schrijven.

    Houd mij op de hoogte over het opleidingstraject Stotterconnect.