Stotterconnect

Stotterconnect is een samenwerking tussen twee gespecialiseerde stotterpraktijken. Joeri van Ormondt van De Stotterpraktijk en Femke de Smit van het Stotterteam van Logopediepraktijk Tilburg trekken samen op om sterker te staan in het bieden van kwalitatief goede zorg bij stotteren vanuit de eerstelijns praktijk.

Stottertherapie

Onze missie is het versterken van stottertherapie in de eerstelijns praktijk. We richten ons hierbij op twee pijlers. De eerste pijler is het verspreiden van juiste informatie over stotteren en stottertherapie en het doorgeven van onze kennis en ervaring aan collega-logopedisten die stottertherapie geven en zich hierin verder willen ontwikkelen. De tweede pijler is het innoveren van het zorgaanbod binnen de stottertherapie, zodat dit toekomstbestendig is.

Onze visie is dat iedere persoon die stottert, of hij/zij nou jong of oud is, de beste zorg krijgt op het moment dat er een hulpvraag komt die samenhangt met het stotteren. Hierbij werken we bij jonge kinderen samen met ouders om waar mogelijk (de impact van) het stotteren te verminderen. Bij kinderen ouder dan 6 jaar, jongeren en volwassenen blijft het stotteren vaak een onderdeel van het spreken. Daarom werken we samen met alle betrokkenen om het spreken met stotteren geen belemmering te laten zijn in iemands leven.

Om goede therapie te kunnen geven moet de therapeut natuurlijk ruime kennis hebben over stotteren, diverse therapiemogelijkheden en de voor- en nadelen ervan. De therapeut deelt deze informatie zodat de cliënt goed geïnformeerd is. Daarna kan in een gelijkwaardige samenwerking tussen de therapeut en de cliënt (en diens omgeving) de therapie vormgegeven worden, waarbij de persoon die stottert altijd centraal blijft staan.

Opleidingstraject Stotterconnect

Om uniformiteit en impact van de (individuele) stottertherapie te vergroten hebben wij een opleidingstraject ontwikkeld. Eerst hebben we dit tweemaal intern gedraaid en na enthousiaste reacties willen we het ook extern openstellen. Het gehele traject zal online plaatsvinden, verspreid over een periode van 9 maanden. De bijeenkomsten duren 2 tot 3,5 uur, afhankelijk van het onderwerp. Ze vinden overdag plaats en zullen ver vooruit gepland worden. De werkvormen zijn afwisselend en de voorbereiding die voor elke bijeenkomst wordt gevraagd is een beperkte tijdsinvestering.  De modules:

 1. Algemene basiskennis en -begrippen
 2. Jonge kinderen die stotteren (leeftijd tot 6 jaar)
 3. Oudere kinderen die stotteren (7-15 jaar)
 4. Jongeren en volwassenen die stotteren (>15 jaar)

Je kunt je opgeven voor het gehele traject of voor specifieke modules. Hierdoor kan het traject worden aangepast aan jouw specifieke werksituatie. Voor modules 2, 3 en 4 is module 1 een instapeis. Elke module bestaat uit 2 of 3 bijeenkomsten. Tijdens het traject is er ruimte voor inbreng van eigen vragen.

Meer informatie en data volgen nog. Je kan alvast aangeven dat je interesse hebt (geheel vrijblijvend), we houden je dan op de hoogte. Ook heb je dan voorrang als je je daadwerkelijk in wil schrijven.

  Houd mij op de hoogte over het opleidingstraject Stotterconnect.

  Stotterkamp Dream.Speak.Live. The Netherlands

  Al ruim 10 jaar wordt vanuit het Arthur M. Blank Center for Stuttering Education and Research met succes het Camp Dream.Speak.Live. georganiseerd, een groepstherapieprogramma voor kinderen en jongeren die stotteren. Empowerment staat daarbij centraal. Streef je dromen na, spreek je uit en leef het leven dat je wil leven. Laat het stotteren je daarin niet belemmeren. Het Blank Center wil wereldwijd mensen die stotteren helpen om vrijuit te stotteren, met vertrouwen te spreken en effectief te communiceren. Ook leren ze jong en oud om ambassadeur te worden van stotteren; praat over stotteren, geef uitleg, beantwoord vragen en stimuleer anderen om dat ook te doen. Alleen zo kan het stigma rondom stotteren langzaam maar zeker doorbroken worden. Want vooroordelen en misverstanden over stotteren vormen nog altijd een grote – misschien wel dé grootste – belemmering voor mensen de stotteren.

  In samenwerking met het Blank Center hebben Joeri van Ormondt en Marlies Tonnis in 2021 het Camp Dream.Speak.Live. naar Nederland gehaald, ook bekend als het Stotterkamp. Stotterconnect is eigenaar van het Nederlandse draaiboek van Camp Dream.Speak.Live. en beheert de doorontwikkeling ervan op basis van ervaring, nieuwe inzichten en een nauwe samenwerking met het Blank Center. Inmiddels zijn er drie locaties waar het Stotterkamp gegeven is en we breiden verder uit in samenwerking met andere stottertherapiepraktijken.