Over Stotterconnect

Stotterconnect is een samenwerking tussen twee gespecialiseerde stotterpraktijken. Joeri van Ormondt van De Stotterpraktijk en Femke de Smit van het Stotterteam van Logopediepraktijk Tilburg trekken samen op om sterker te staan in het bieden van kwalitatief goede zorg bij stotteren vanuit de eerstelijns praktijk.

Stottertherapie

Onze missie is het versterken van stottertherapie in de eerstelijns praktijk. We richten ons hierbij op twee pijlers. De eerste pijler is het verspreiden van de nieuwste informatie over stotteren en stottertherapie en het doorgeven van onze kennis en ervaring aan collega-logopedisten die stottertherapie geven en zich hierin verder willen ontwikkelen. De tweede pijler is het innoveren van het zorgaanbod binnen de stottertherapie, zodat dit toekomstbestendig is.

Onze visie is dat iedere persoon die stottert werkelijk gezien en begrepen wordt door de zorg en dat iedereen, jong én oud, met een hulpvraag rondom stotteren de beste begeleiding krijgt. Hierbij werken we bij jonge kinderen samen met ouders om waar mogelijk (de impact van) het stotteren te verminderen. Bij kinderen ouder dan 6 jaar, jongeren en volwassenen blijft het stotteren vaak een onderdeel van het spreken. Daarom werken we samen met alle betrokkenen om het spreken met stotteren geen belemmering te laten zijn in iemands leven.

Voor een goede begeleiding moet de therapeut natuurlijk ruime kennis hebben over stotteren, op de hoogte zijn van de meest recente inzichten en de diverse therapiemogelijkheden en de voor- en nadelen ervan kennen. De therapeut deelt deze informatie zodat de ouder of de persoon die zelf stottert goed geïnformeerd is. Daarna kan in een gelijkwaardige samenwerking de therapie vormgegeven worden (met eventueel andere betrokkenen zoals een leerkracht). Hierbij blijft de persoon die stottert altijd centraal staan.