Over Stotterconnect

Stotterconnect is ontstaan uit een samenwerking tussen 3 gespecialiseerde stotterpraktijken. Marlies Tonnis van Stottercentrum Noord, Joeri van Ormondt van De Stotterpraktijk en Femke de Smit van Logopediepraktijk Tilburg hebben de handen ineen geslagen om samen sterker te staan in het bieden van kwalitatief goede zorg bij stotteren vanuit de eerstelijns praktijk.

Intern opleidingstraject Stotterconnect
Om uniformiteit en impact van de (individuele) stottertherapie te vergroten hebben wij een intern opleidingstraject ontwikkeld voor onze collega’s die zich (willen gaan) specialiseren tot stottertherapeut middels de ECSF. In aanvulling op de ECSF-opleiding krijgen deelnemers aan het Stotterconnect opleidingstraject extra praktische begeleiding bij het omzetten van verschillende theoretische kaders en therapiemethodes naar de praktijk van de behandelsessie. Hierdoor kunnen nieuwe collega’s sneller en met meer vertrouwen kwalitatief goede en specialistische zorg bieden aan mensen die stotteren.